Fritz Schéel var före sin tid

I minnesboken efter den smått legendariske brodern Fritz Schéel finns många historier och dikter från Fritz mångåriga tid i sällskapet. En av dessa hölls vid Marstrands 100-årsjubileum 1943. Två av verserna i dikten verkar ta sikte på den tid som vi upplever nu. Det är nästan som att Fritz visste vad som väntade på oss för snart 80 år sedan. Eller vad tänker du?

En fläkt från flydda dagar – ack ja, det var en gång –

ett minne bland de andra i seklets vida fång.

Ett är dock alla givet i tidens långa lopp

att vårda och förkovra vad fädren ha byggt opp.

[…]

Och fast vid gamla minnen i dag man dröja vill.

igenom nya sekler hör framtiden oss till

med hopp att återglansen av det som en gång var

skall följa på seglatsen mot nya lyckodar.

Utdrag från Prologen som Rådman Harry Lindberg läste upp den 30 juli 1943 i samband med att Marstrand firade 100-år som badort i Marstrands Societetssalong.

Lämna ett svar