Stöd varandra och andra i juletid

Stöd varandra och andra i juletid
Under advents- och juletid står mat, gemenskap, värme och generositet i fokus. I år kan det vara extra svårt för många, både ensamma och familjer, att ta del av eller ha råd med sådant som många tar för givet. PB Hemma har pratat med de Styrande om detta.

Klas, Lars och Johan

Ägnar sig Göta Par Bricole åt välgörenhet?
Både ja och nej. Sällskapet främjar inbördes vänskap mellan dess medlemmar, dvs. bröderna, grundat i en stark medmänsklig och hjälpsam attityd. I det sammanhanget kan vi både som förening och framför allt enskilt hjälpa bröder och anhöriga när vi vet att någon behöver social kontakt, en bit mat eller rentav någon form av användbar eller uppmuntrande gåva. 

Sällskapet har dock inte något annat uttalat välgörande mål och ställer inte krav på bröderna att skänka gåvor till sällskapets eller annan verksamhet.

Men, ibland skänker vi pengar till andra organisationer?
Ibland uppmuntrar vi till gemensamma insamlingar för andra ändamål än sällskapets egna. Dessa insamlingar går då oavkortat till en välgörande organisation eller kulturellt upplyftande verksamhet. Men det är ju egentligen de närvarande brödernas välmening och pengar som utgör gåvan, även när vi för enkelhets skull skänker dem i sällskapets namn. 

Sen är det imponerande hur många bröder som tycker det är angeläget och som vid dessa tillfällen visar fantastisk generositet! Det brukar resultera i en ansenlig summa pengar som vi vet gör skillnad i den mottagande verksamheten.

Är det inte särskilt angeläget att stödja andra just i år?
Jo! Om vi hade kunnat genomföra vår högtidsdag hade vi Styrande föreslagit att under kalaset samla in pengar till Stadsmissionens verksamhet, förmodligen specifikt den så kallade Julklappsvagnen som bröderna visat god vilja att hjälpa tidigare. Vi kommer dock inte arrangera någon alternativ insamling i sällskapets namn.

Har ni några tips på hur var och en kan hjälpa?
Vi tror att de flesta bröder hittar sin form att stödja varandra eller andra, utifrån sina egna förutsättningar. Det kan ju vara annat än ekonomiskt stöd, t ex att ägna sin tid åt någon, eller att arbeta volontärt i sin egen stadsdel, församling eller liknande. 

Själva har vi valt att skicka varsin personlig gåva till just Stadsmissionen, eftersom vi är övertygade om att det kommer till nytta i deras aktiviteter att förändra julen för barnfamiljer i fattigdom, även om just Julklappsvagnen inte kan genomföras i år utan de får hitta andra former. Det kändes gott att lätta på plånboken när vi (tyvärr!) inte har spenderat så mycket pengar på Valand i år.

Lämna ett svar