Bellmans miljöer

Var bodde Carl-Mikael Bellman? Vilka platser besökte han och var låg de där krogarna som besjungs i de många visorna? Var arbetade vår nationalskald och hur ser dessa platser ut idag? Det är några av de frågeställningar som Moderlogens Staffan Wikström, Mats Hayen och Bengt Jonshult redogör för i en serie intressanta presentationer.

Läs mer om miljöerna här