Fredagskluringen

Kan du svaret på ovanstående synnerligen tidsaktuella fredagskluring? Vad är det som är gemensamt för bilderna? Vad är den röda tråden? Lycka till!


1. Använd tangentbordet och skriv i rutorna direkt på skärmen

Bellmanhuset PB utvalt Video

Kommentera