UPPSKJUTET: Välgörenhetskonsert på Valand 16 jan

OBS! Arrangören har meddelat att konserten inte blir av den 16 januari men hoppas den kan genomföras våren 2022.


Söndagen den 16 januari klockan 15:00 anordnar Ankarstiftelsen en välgörenhetskonsert i Valandhuset med Gladys del Pilar, Jan Johansen, Magnus Johansson, Eddie Oliva samt Michelle and the Diamonds. Alla artister ställer upp gratis.

Läs vidare i denna folder, där du även hittar kontaktuppgifterna till den i Ankarstiftelsen engagerade Brodern Kjell Dennersten.

Ankarstiftelsen har hittills byggt 242 skolor i Columbia och skall nu bygga en till. Ankarstiftelsen hoppas att få ihop cirka 100.000 kronor vilket är vad en skola med två salar kostar.

Varför publicerar vi detta på PB Hemma?

Det är ytterst sällan Göta Par Bricole kommunicerar andra aktiviteter än sällskapets och talanggruppernas egna. Vi vill inte låna sällskapets namn, än mindre får vi använda medlemsregistret för direktutskick, till andra syften än vår egen verksamhet.

Ibland snappar vi dock upp att vårt kära Valand huserar arrangemang, som vi tror är av intresse för både Bröder, familj och vänner. När det dessutom är för en god sak som en eller flera Bröder är engagerade i, så tycker vi att detta kan uppmärksammas. Utan att lova för mycket, hoppas vi att sällskapets nya hemsida (introduceras under 2022) framöver kan inkludera tips om vad som händer på Valand mellan våra egna kalas.

Allt positivt som kan förknippas med Valand, är nämligen också bra för Göta Par Bricole!

De Styrande
December 2021